Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nemecky filozof na 7

BAUMGARTEN nemecký filozof, nadväzujúci na Ch. Wolffa a Leibniza (Alexander Gottlieb, 1714-1762)
BÖHME nemecký filozof, učený obuvník, jedna z ústredných postáv kresťanskej mystiky (Jakob, 1575-1624)
BOLZANO nemecky hovoriaci český matematik a filozof (Bernard, 1781-1848)
FORSTER nemecký filozof, kritik Kantovho apriorizmu a Jacobiho iracionalizmu, prívrženec teórie spoločenskej zmluvy (Georg, 1754-1794)
HAMANN nemecký filozof, protivník osvietenstva, čisto rozumového poznania, filozof citu a viery (Johann Georg, 1730-1788)
HEIDEGGER nemecký filozof, žiak a nasledovník Husserla, existencialista, zakladateľ fundamentálnej ontológie (Martin, 1889-1976)
KANT významný nemecký idealistický filozof (Immanuel, 1724-1804)
KLAFKI nemecký pedagóg, profesor pedagogiky na univerzite v Marburgu, predstaviteľ integračných tendencií v pedagogickom filozofovaní 20. stor. (Wolfgang, *1927)
KLAUS nemecký filozof, šachista a šachový funkcionár (Georg, 1912-1974)
LEIBNITZ nemecký filozof, predstaviteľ novovekého racionalizmu, fyzik, matematik, diplomat, jeden z posledných polyhistorov a iniciátorov ekumenických snáh (Gottfried Wilhelm, 1646-1716)