Výsledky vyhľadávania pre nemože

ABSURDUM niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne
CAN´T nemôže, po anglicky
CANNOT nemôže, po anglicky
CANNOT nemôžem, po anglicky
KOMPULZIA nezmyselné vykonávanie určitých pohybov, ktorým sa postihnutý nemôže ubrániť
LITOTES štylistické zjemnenie, najmä vyjadrenie kladu dvomi zápormi (napr. nemôžem nevidieť)
NEMOHU nemôžem, po česky
NEMŮŽE nemôže, po česky
NESMIEM nemôžem, nemám dovolené