Výsledky vyhľadávania pre nemot

ALÁLIA neschopnosť zreteľne vyslovovať hlásky, nemota (lek.)
ANEPIA anepia, nemota (med.)
BUGRIŠ tučný, nemotorný chlapec (hovor.)
GEĽO nemotorný človek (nár.)
GRAMBĽAVÝ nemotorný, neobratný, neohrabaný
KĽAVO nemotorne, ťarbavo (pejor.)
MUTISMUS nemota neschopnosť hovoriť
NEMOSŤ nemota (poet.)
NEOBRATNÝ nemotorný
NEVI nemotaj, nenavíjaj