Výsledky vyhľadávania pre nemot

ALÁLIA neschopnosť zreteľne vyslovovať hlásky, nemota (lek.)
ANEPIA anepia, nemota (med.)
BUGRIŠ tučný, nemotorný chlapec (hovor.)
GEĽO nemotorný človek (nár.)
GRAMBĽAVÝ nemotorný, neobratný, neohrabaný
KĽAVO nemotorne, ťarbavo (pejor.)
MUTISMUS nemota neschopnosť hovoriť
NELON nemotaj sa (expr.)
NEMOSŤ nemota (poet.)
NEOBRATNÝ nemotorný