Výsledky vyhľadávania pre nemota lek

ALÁLIA neschopnosť zreteľne vyslovovať hlásky, nemota (lek.)