Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nen

ABA beduínsky plášť z ťavej kože, vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
ABA zosilnený súhlas
ABACINÁCIA oslepenie, oslnenie
ABACTIO odstránenie
ABAK graficky znázornený vzťah funkcií
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABATS vlnená tkanina
ABAŽÚR debnenie vytvárajúce platňu postavenú šikmo pred okno
ABC Advanced Base Component
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu