Výsledky vyhľadávania pre nenasyteny uhlovodik

ALKÉN nenasýtený uhľovodík s jednou trojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci
ALKÉN nenasýtený uhľovodík, olefín
ALKÍN nenasýtený uhľovodík s trojitou väzbou
DIÉN nenasýtený uhľovodík
DIVINYL nenasýtený uhľovodík, hlavná zložka umelého kaučuku
ETÉN nenasýtený uhľovodík, derivát etánu
ETÍN nenasýtený uhľovodík s trojitou väzbou, druh uhľovodíka, acetylén
IZOPRÉN nenasýtený uhľovodík, základná jednotka prírodného kaučuku, materiál na výrobu špeciálnych odevov, napr. potápačských skafandrov
PENTÉN nenasýtený uhľovodík s piatimi atómami uhlíka
STYRÉN nenasýtený uhľovodík používaný pri výrobe polystyrénu a syntetického kaučuku