Výsledky vyhľadávania pre neplatnos

ALIFER prehlásenie neplatnosti hry, odmietnutie rozdaných kariet
ANULOVAŤ vyhlásiť neplatnosť niečoho, zrušiť, prevedenie rovnice na taký tvar, kde na jednej strane je nula
INANITA neplatnosť (kniž.)
INANITA neplatnosť, neúčinnosť (odb.)
INVALIDITA úplná alebo čiastočná pracovná neschopnosť, v inej oblasti neplatnosť
NULIFIKÁCIA prehlásenie za neplatné, zrušenie zmluvy z dôvodu neplatnosti
NULITA absolútna neplatnosť právneho úkonu
NULITA neplatnosť (kniž.)