Výsledky vyhľadávania pre nerast na ch

ALGODONIT zliatina medi a arzénu, vzácny nerast vyskytujúci sa v medených a arzénových rudách
ALMANDÍN vínovočervený granát, nerast zo skupiny hliníkových granátov, polodrahokam
AMALGÁM zliatina (roztok) kovu v ortuti, používa sa v stomatológii, nerast nachádzajúci sa v rudách striebra a ortuti
AMFIBOL skupina horninotvorných kremičitanov, horninotvorný nerast
ANORGANICKÝ nerastný, neústrojný, týkajúci sa neživých látok, opak organického, vzťahujúci sa na funkčnú poruchu orgánu
APATIT fosforečnan vápenatý obsahujúci chlór alebo fluór, nerast
ARAGONIT nerast vznikajúci v dutinách hornín alebo usadzovaním z roztokov, uhličitan vápenatý
ATAKAMIT zelený nerast, kosoštvorcový nerast zelenej farby, zásaditý chlorid meďnatý
BARYT ťažký nerast, síran bárnatý (chem.)
COTUNNIT chlorid olovnatý, kosoštvorcový nerast