Výsledky vyhľadávania pre nerast uhličitan vapenaty na 8 písmen

ARAGONIT nerast vznikajúci v dutinách hornín alebo usadzovaním z roztokov, uhličitan vápenatý
ARAGONIT nerastný uhličitan vápenatý, kosoštvorcový nerast