Výsledky vyhľadávania pre nerator

ALTERNÁTOR zariadenie na výrobu elektrickej energie v automobiloch, nástupca predtým používaných dynám, synchrónny generátor striedavého prúdu
DYNAMO generátor jednosmerného napätia
DYNAMO generátor jednosmerného napätia - prúdu
DYNAMO generátor na jednosmerný prúd, druh generátora
FÁZA prúd v jednom samostatnom vinutí generátora striedavého prúdu (elektr.)
GASER kvantový generátor žiarenia gama
INDUKTOR ručný generátor striedavého elektrického prúdu
IRASER kvantový generátor žiarenia
LASER kvantový zosilňovač svetla, kvantový generátor
LASER kvantový zosiľovač svetla zosiľujúci a usmerňujúci elektromagnetické žiarenie viditeľných vlnových dĺžok, kvantový generátor svetla