Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nerozhod

ABÚLIA chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť (lek.)
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
AMBIVALENTNÝ reagujúci v protichodných citových alebo vôľových postojoch vzhľadom na určitú osobu alebo predmet, orientovaný na dve strany, nerozhodný
BLUMA druh veľkej slivky, nerozhodný, váhavý človek, darmožráč
BLUMA nerozhodný, váhavý človek, darmožráč
HIKIVAKE v džude nerozhodne, remíza
INDECISO v hudbe: nerozhodne, neurčito, váhavo
INDIFERENTNÝ neurčitý, nerozhodný, nezúčastnený, ľahostajný, nečinný
IRELEVANTNÝ nerozhodný, vedľajší, nesmerodatný
OUTSIDER kto stojí stranou, kto nemá nádej na víťazstvo, napr. v pretekoch, nerozhodujúci, nevýznamný subjekt, človek vyradený zo spoločnosti, niekto, s kým sa nepočíta