Výsledky vyhľadávania pre nerozvinúť

IMPLICITNÝ nevyvinutý, nerozvinutý, rozumejúci sa samo sebou, v niečom obsiahnutý, hoci priamo nevyjadrený
PUK nerozvinutý kvietok, púčik