Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nervový

AKUPUNKTÚRA čínska liečebná metóda vpichovania ihiel do určitých bodov, nervových a iných centier, ľudského tela
CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM sústava nervových centier riadiacich činnosťorganizmu
CNS centrálny nervový systém (skr.)
FUGU jedovatá ryba z čeľade štvorzubcovitých, väčšina obsahuje silné dávky tetrodotoxínu – jedu (hlavne v pečeni, pohlavných orgánoch a koži), ktorý blokuje prenos nervových impulzov, a tak dochádza k ochrnutiu svalových oblastí.
GANGLIÓN zhluk nervových buniek, nervová uzlina, váčok s rôsolovitým obsahom v okolí šľachy alebo kĺbového disku
GANGLIOPLEGIKUM látka brzdiaca prevod nervových podnetov vo vegetatívnych gangliách
CHEMORECEPCIA vnímanie chemických podnetov nervovými zakončeniami
CHOLÍN organická látka významne sa podieľajúca na prenose nervových vzruchov
INERVÁCIA zásobenie nervovými vláknami
INERVOVAŤ spájať nervovými vláknami, znervózňovať