Výsledky vyhľadávania pre neschopnosť vidieť

ANOPIA neschopnosť vidieť
ANOPSIA neschopnosť vidieť (lek.)