Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre neschopny

ABIOTICKÝ neživý, neschopný života
ABIOTICKÝ neživý, neschopný života, týkajúci sa anorganickej zložky prírody
AFUNKČNÝ neschopný činnosti, nefunkčný
ILITERÁRNY neschopný čítať a písať, nevzdelaný
IMOBILNÝ nehybný, neschopný pohybu (odb.)
INDISPONOVANÝ dočasne neschopný vyvíjať normálnu duševnú alebo telesnú aktivitu, neschopný normálneho výkonu, postihnutý okamžitou nevoľnosťou, mrzutý, rozladený
INVALID človek neschopný práce v dôsledku úrazu alebo ochorenia
IREVERZIBILNÝ nezvratný, nenávratný, neschopný sa vrátiť do pôvodného stavu
NONVALÉR znehodnotený cenný papier, peniaze, umelecky nehodnotné dielo, neschopný, bezvýznamný človek
PN práceneschopnosť, práceneschopný (skr.)