Výsledky vyhľadávania pre neslo

ALI meno Aladára (neslov.)
LENI meno Lenky (neslov.)
NEPIŤ neslopať
OTROK neslobodný človek
POROBA nesloboda
RUSTIKÁL za feudalizmu sedliacka neslobodná pôda podliehajúca daňovej alebo robotnej povinnosti
ŠANI meno Alexandra (neslov.)