Výsledky vyhľadávania pre nespôsobí

AMATERIZMUS vykonávanie niečoho zo záľuby, nie z povolania, amatérstvo, profesionálna nespôsobilosť k vykonávanej činnosti, neschopnosť
INDISPOZÍCIA dočasná, náhla nespôsobilosť, nepriaznivý telesný alebo duševný stav
INHABILITA nespôsobilosť sudcu, pretože nie je zaručená jeho nestrannosť