Výsledky vyhľadávania pre nespoji

KVANTOVANIE prístupnosť iba niektorých hodnôt fyzikálnych veličín, nespojitosť niektorých fyzikálnych veličín