Výsledky vyhľadávania pre nestálo

DESTABILITA nestálosť (kniž.)
FLUKTUÁCIA nestálosť
KOLÍSANIE nestálosť odchýlka
LABILITA vratkosť, kolísavosť, nepevnosť, nestálosť
LABILITA vratkosť, nestálosť
LABILNE nestálo
LABILNOSŤ vratkosť, kolísavosť, nepevnosť, nestálosť
MENIVO nestálo
TEKAVO nestálo
TEKAVO nestálo (zast.)