Výsledky vyhľadávania pre neveriaci

ATEISTA stúpenec ateizmu, neveriaci, bez náboženského vyznania
DAUR moslimský neveriaci
ĎAUR v islamských krajinách hanlivé označenie nemoslimov, neveriacich v islam
DŽAUR v islamských krajinách hanlivé označenie nemoslimov, neveriacich v islam
SEKULÁRNY neveriaci nevyznávajúci náboženstvo ateistický
UNITÁR neveriaci v Trojicu (náb.), príslušník unitárskej spoločnosti