Výsledky vyhľadávania pre nevoľnosť

INDISPONOVANÝ dočasne neschopný vyvíjať normálnu duševnú alebo telesnú aktivitu, neschopný normálneho výkonu, postihnutý okamžitou nevoľnosťou, mrzutý, rozladený
KINETÓZA choroba z pohybu, nevoľnosť napr. na kolotoči, v lietadle a pod.
NAUZEA pocit nevoľnosti, nutkanie na zvracanie, nutkanie dáviť, nevoľnosť (lek.)
ŤAŽOBA ťaživý pocit, nevoľnosť
ZÁVRAT nevoľnosť z výšky