Výsledky vyhľadávania pre nezrozumitelna rec

BĽABOT nezrozumiteľná reč
BRBOT nezrozumiteľná tichá reč
HATLANINA nezrozumiteľná reč
INKOHERENCIA nesúvislá, nezrozumiteľná reč ako prejav poruchy myslenia, vo fyzike absencia pevných fázových vzťahov medzi kmitmi