Výsledky vyhľadávania pre nižší akademický titul absolventa univerzity a umeleckých vysokých škôl

MAGISTER staroveký rímsky úradník, stredoveká akademická hodnosť, nižší akademický titul absolventa univerzity a umeleckých vysokých škôl, skr. Mgr., akademický titul lekárnika, skr. PhMgr.