Výsledky vyhľadávania pre nich

ABBADO taliansky dirigent, šéfdirigent orchestra v Mníchove a orchestra Bavorského rozhlasu, otec Claudio (Roberto, *1954)
ABBAS egyptský kresťanský mních, askét a svätec, Anton Veľký (Antonius, cca. 251-356)
ADAMOVCI mníchovská maliarska rodina
AGRÁRNIK člen agrárnej strany v predmníchovskej republike
AIDAN keltský mních
ALTERNATÍVA možnosť voľby medzi viacerými riešeniami, keď je treba rozhodnúť sa pre niektoré z nich
ANJELIČKÁRKA tradičné pomenovanie ženy, ktorá robila potraty, obrazne vyjadrujúce fakt, že nenarodeným deťom brala život – robila z nich anjeličkov
ATLAS pôvodne séria amerických balistických rakiet, dnes séria z nich vyvinutých nosných rakiet
AUBÉ francúzsky lekár a entomológ (Charles Nicholas, 1802-1869)
AUTOGRAMIÁDA podpisovanie kníh alebo fotografií ich autormi alebo ľuďmi na nich zobrazenými