Výsledky vyhľadávania pre nicky bas

ALBIÓN starý názov Anglicka, básnický výraz pre Anglicko
ANAKREONTIKA básnický štýl vyzdvihujúci lásku a víno
CÉSAIRE martinický spisovateľ (básnik) a politik (Aimé, 1913-2008)
DOHNÁNY slovenský spisovateľ (básnik), redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, štúrovec (Mikuláš, 1824-1852)
EDDA súbor severských básnických pamiatok
EPITETON básnický prívlastok (lit.)
HEROIDA ľúbostný básnický list
HORFORD dominický basketbalista (Al, *1986)
IMAGINIZMUS anglický a americký básnický smer v 2. desaťročí 20. storočia
LYRIKA básnický literárny druh