Výsledky vyhľadávania pre nie iba

BIRMOVANIE sviatosť obohatenia darmi Ducha svätého, ktoré možno prijať iba raz za život, slávnostné prijímanie
DAG Directorate for Geographical Affairs (skr.), organizácia prevádzkovaná Libanonskou armádou, zodpovedná za manažovanie geopriestorových informácií o Libanone (angl.skr.)
ENDOGAMIA pokrvné príbuzenstvo, príbuzenská plemenitba zvierat, historické spoločenské pravidlo, podľa ktorého je uzatváranie manželstiev prípustné iba v rámci vlastného kmeňa
GARIBALDISTA stúpenec a dobrovoľník vo vojsku bojovníka za zjednotenie Talianska v 19. storočí Giuseppe Garibaldiho
HYPERTEXTOVÝ vo výpočtovej technike pracujúci s významami, nie iba so slovami
JOBBER obchodník na burze, maklér, burzový špekulant orientovaný iba na niektoré cenné papiere, bezohľadný obchodník, kšeftár
KDETU iba, niekde
KÉFAS čo v preklade znamená Peter, „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ v Novom zákone je toto slovo v súvislosti s Ježišom používané vždy ako skutočne náboženské klaňanie sa, ktoré je inak vyhradené iba Bohu
KVANTOVANIE prístupnosť iba niektorých hodnôt fyzikálnych veličín, nespojitosť niektorých fyzikálnych veličín
MATERIALIZMUS vedecký názor považujúci hmotu, prírodu a bytie za prvotné, vedomie a myslenie za vlastnosť hmoty, teda druhotné, sledovanie iba svojho vlastného záujmu a prospechu