Výsledky vyhľadávania pre nie hovor

ALEBA nie (hovor.)
ALOKÚCIA verejný prejav, oslovenie, slávnostný príhovor
AMEN koniec (hovor.)
ANGLIČAN hovorové označenie anglického plnokrvníka
ÁREŠT väzenie (hovor. zastar.) (i arešt)
AREŠT väzenie (hovor.zastar.) (i árešt)
ÁRO nemocničné oddelenie (hovor.)
BASA väzenie (hovor.)
BLAF zavádzanie (hovor.)
BLAF zavádzanie (hovor.)