Výsledky vyhľadávania pre nie ine

3C Rovníková Guinea (označenie lietadiel)
AC Allgemeiner Convent, zhromaždenie študentov v nemeckých študentských združeniach
ACCUSAL obvinenie, po anglicky
ADAKTÝLIA chýbanie všetkých prstov na končatine
AGRESIVITA vlastnosť niektorých látok rozrušovať iné látky
AKUMULÁTOR zariadenie na hromadenie tepelnej, elektrickej alebo inej energie
AKUZÁCIA obžaloba, obvinenie, žaloba
ALIUD iné ako dohodnuté plnenie záväzku vedúce k zániku záväzku
ALOFANOID súhrnné označenie ílových minerálov
ALOGAMIA opelenie kvetu peľom z iného kvetu rovnakej alebo inej rastliny toho istého druhu, cudzoopelenie (bot.)