Výsledky vyhľadávania pre nie na poly

IGAMID komerčné označenie polyamidu
LIGNÍN súbor polymérnych zlúčenín spôsobujúci zdrevnatenie bunkovej steny
POLYVITAMÍNOVÝ obsahujúci niekoľko vitamínov, napr. Polyvitamínový prípravok
REPRODUKCIA ručné, fotografické a fotomechanické postupy umožňujúce zhotovenie tlačovej formy podľa originálu alebo predlohy resp. výsledok týchto postupov (polygr.)