Výsledky vyhľadávania pre nie toto

AGNOSKÁCIA zisťovanie totožnosti osôb alebo vecí, uznanie niečoho, identifikácia
AUTOŠTYLIZÁCIA premietnutie autorovej predstavy do obrazného subjektu básne, stotožnenie sa so skutočnou alebo fiktívnou podobou
AUTOŠTYLIZÁCIA stotožnenie sa s postavou diela
DAKTYLOSKOPIA náuka o odtlačkoch prstov, odoberanie odtlačkov prstov a určovanie totožnosti na ich základe
GENERÁLIE všeobecné údaje, všeobecné údaje slúžiace napr. na určenie totožnosti človeka
IDENTIFIKÁCIA v psychiatrii stotožnenie sa človeka s inou osobou, zisťovanie totožnosti
INKOGNITO zatajenie mena, pôvodu, totožnosti, krycie meno, tajne, nie pod vlastným menom
KÉFAS čo v preklade znamená Peter, „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ v Novom zákone je toto slovo v súvislosti s Ježišom používané vždy ako skutočne náboženské klaňanie sa, ktoré je inak vyhradené iba Bohu
KONKLÁVE prísne uzavreté miesto pre zhromaždenie kardinálov pri voľbe pápeža, toto zhromaždenie
MATKIN Maxim E., slovenský spisovateľ, ktorého totožnosť nie je známa