Výsledky vyhľadávania pre nie zastar

ABLEGÁCIA ustanovenie zástupcu vyslanca (zastar.)
ALÚRY zvyky, správanie (zastar.)
ANACHRONIZMUS čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné, kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí, prežitok
ANTIKVOVAŤ urobiť niečo zastaralým
ÁREŠT väzenie (hovor. zastar.) (i arešt)
AREŠT väzenie (hovor.zastar.) (i árešt)
ATAPAR zavrieť, po španielsky (zastar.)
ATESTÁT vysvedčenie (zastar.)
BIOS súbor látok nevyhnutných na rast kvasiniek (biol. zastar.)
FAČOVAŤ obväzovať niečo (zastar.)