Výsledky vyhľadávania pre nieco urobi

AKTUALIZOVAŤ urobiť niečo aktuálnym, priblížiť súčasnému stavu
ANTIKVOVAŤ urobiť niečo zastaralým
NENAPODOBILI neurobili niečo podobné
OBLETIEŤ urobiť let okolo niečoho
OZUBIŤ urobiť niečomu zubovité výbežky
POKUS snaha niečo urobiť, experiment
SPROPAGOVAŤ urobiť niečomu reklamu, odporučiť
SPROTIVILI urobili niečo protivným