Výsledky vyhľadávania pre niekto nie je

ABBÁSÍ stará jednotka hmotnosti v niektorých islamských krajinách
AKROCYANÓZA zmena farby niektorých častí tela, najčastejšie prstov a uší, do fialova, príčinou je ich nedostatočné prekrvenie
AKÚT ostrý prízvuk v niektorých jazykoch, jeho značka
ALTERNATÍVA možnosť voľby medzi viacerými riešeniami, keď je treba rozhodnúť sa pre niektoré z nich
ALYL jednoväzbový radikál odvodený od propénu, jednomocný radikál niektorých chemických zlúčenín
ANGORIZMUS zbujnenie a zjemnenie srsti niektorých domácich zbierat, najčastejšie králikov
AORIST jednoduchý minulý čas slovies v niektorých jazykoch, jednoduchý slovesný útvar, zaniknutý gramatický tvar, slovesný tvar minulého deja, jednoduchý slovesný druh (minulý dej) (gram.)
APEX vrchol niektorých orgánov, vrchol, významný bod na oblohe, ku ktorému v danej chvíli smeruje kozmické teleso
CENTESIMO stotina niektorých menových jednotiek, ako u nás halier
FEDERÁCIA zväz, zväzok, združenie, zväz štátov s jednotnou vládou a štátnym občianstvom a niektorými vládnymi funkciami, spolkový štát