Výsledky vyhľadávania pre nikdy

ANI RAZ nikdy (hovor.)
KEINMAL nikdy, ani raz po nemecky
NEVER nikdy, po anglicky
NEVER SAY NEVER nikdy nehovor nikdy
NEVERSAYNEVER nikdy nehovor nikdy
NIEMALS nikdy, po nemecky
XENOGLOSIA schopnosť hovoriť v hypnotickom stave cudzím jazykom, ktorý sa hypnotizovaný nikdy neučil