Výsledky vyhľadávania pre nit zn

ADI značka monitorov
AGNOSTICIZMUS filozofická náuka popierajúca schopnosť poznania objektívneho sveta a jeho zákonitostí
ACHILOVKA šľacha lýtkového svalu upínajúca sa na pätnú kosť, v prenesenom význame Achillova päta, najzraniteľnejšie miesto (pren.)
AKANT rod bodliakov, tropická bodliakovitá rastlina, paznechtík ostnitý, druh rastliny, druh dreva z Brazílie
ALLOW umožniť po anglicky
ANERGIA časť energie, ktorú nie je možné premeniť na užitočnú energiu, znížená obranná reakcia organizmu
AOC značka monitorov
ASKÉTA kajúcnik, sebatrýzniteľ, človek vedúci odriekavý život
BALUŠIŤ blúzniť, bľabotať, tárať
BĽABOTAŤ balušiť, blúzniť, tárať