Výsledky vyhľadávania pre nit po cesky

ADAMEC bývalý český politik a verejný činiteľ (Ladislav, 1926-2007)
BONDY český právnik a politický činiteľ (Karel, 1906-1945)
BRÁNIT brániť, po česky
CENIT ceniť, po česky
LANIT laniť, po česky
LONDON český komunistický politický činiteľ, diplomat a publicista (Artur, 1915-1986)
MĚNIT meniť, po česky
MÍNIT mieniť, po česky
MÍT mať, vlastniť, po česky
NÍT nit, po česky