Výsledky vyhľadávania pre nitr

ABS akrylonitrilbutadiénstyrén (skr.)
ACETONITRIL nitril kyseliny octovej, bezfarebná kvapalina
AGROKOMPLEX názov každoročnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre
AKRYLÉN syntetické vlákno z polyakrylonitrilu, používa sa na výrobu sietí a textílií
AKRYLONITRIL nitril kyseliny akrylovej
ALE nitrid hliníka
ALEKŠICE slovenská obec v okrese Nitra
ALEKŠINCE slovenská obec v okrese Nitra
ÁLMOŠ knieža Nitrianskeho kniežatstva v rokoch 1095 - 1108 (asi 1075 - 1127)
ÁLMOŠ knieža Nitrianskeho kniežatstva v rokoch 1095 - 1108 (asi 1075-1127)