Výsledky vyhľadávania pre nitu

ANKARATRIT druh horniny, odroda nefelinitu
ATA American Tinnitus Association
FALUNIT druhý názov pinitu
FOTOMETER prístroj na meranie magnitúdy
IMUNIZOVAŤ v medicíne: zabezpečovať imunitu
JUVIT druhý názov odrody syenitu
LATIT hornina podobná monzonitu, druh horniny
NADIR podnožník, opak zenitu
NITOVAČ kto nituje
OKER odroda limonitu
PBS vzorec sulfidu olovnatého (galenitu)
PIMELIT odroda saponitu s obsahom niklu
RYOLIT hornina podobná granitu
SANITNÝ vzťahujúci sa na sanitu, sanitáciu
SFÉN odroda titanitu (miner.)
ZENITOVÁ HVIEZDA hviezda prechádzajúca miestom pozorovania v blízkosti zenitu
ZENITOVÁHVIEZDA hviezda prechádzajúca miestom pozorovania v blízkosti zenitu