Výsledky vyhľadávania pre niz knizne

A LIMINE od začiatku (kniž.)
A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
Á JOUR [ažúr] načas, nemeškať, neoneskorovať sa (kniž.)
À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
A LIMINE od začiatku (kniž.)
AB OVO celkom od začiatku, od vajíčka (kniž.)
AB OVO od začiatku (kniž.)
ABA aleba (kniž.)
ABAŽÚR tienidlo lampy, tienidlo na lampu, tienidlo na lampe (kniž., zast.)
ABSURDUM absurdnosť, nezmyselnosť (kniž.)