Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre no že

AAR Association of American Railroads, Asociácia amerických železničných spoločností (angl.skr.)
ABÁJA čierny plášť zakrývajúci celé telo, nosia ho ženy v moslimských krajinách (v krajinách Orientu)
ABDIRAHMAN americký atlét - bežec na dlhé vzdialenosti (Abdihakem, *1977)
ABELONE fínske ženské meno (Apolónia)
ABER ale, avšak, lenže, no, po nemecky
ABERA etiópsky atlét - bežec na dlhé vzdialenosti (Gezahegne, *1978)
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
AC Algoma Central Railway (skr.), bývalá železnica v Severnom Ontáriu v Kanade