Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre no po ce

ABAŽÚR debnenie vytvárajúce platňu postavenú šikmo pred okno
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABSOLONOVÁ česká pornoherečka (Andrea, 1976-2004)
ABSTRAKTUM abstraktné podstatné meno, slovo označujúce abstraktnú skutočnosť (jaz.)
ABUNDANCIA nadbytok, hojnosť, početnosť (všeob.)
ABUNDANCIA počet jedincov nachádzajúcich sa na jednotke plochy alebo priestoru, početnosť (ekol.)
ABUNDANTNÝ hojný, bohatý, početný, vyskytujúci sa vo veľkom množstve
ACTS Abroll-Container-Transport-System, systém kombinovanej dopravy v oblasti železnica-cesta
ADAMEC český študent a študentský funkcionár popravený 17. novembra 1939 (Josef, 1909-1939)
ADMINISTRÁCIA riadenie, hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu, kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar