Výsledky vyhľadávania pre no po cesky (nar.)

ŤA české citoslovce no, nu (nár.), nuž, po česky (nár.)