Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre no po nem

ABER ale, avšak, lenže, no, po nemecky
ABSOLÚTNOSŤ nemanie vzťahu k niečomu, neobmedzená platnosť, nezávislosť, nepodmienenosť, opak relatívnosti
ADAM nemecký mínomet počas 2. svetovej vojny
ACHTUNG pozornosť, po nemecky
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy
AMERIKANIZÁCIA poameričťovanie, preberanie a podriaďovanie sa politickému, kultúrnemu a ekonomickému vplyvu USA
ANACIONALIZMUS ľahostajnosť k vlastnému národu, k svojmu pôvodu, opak nacionalizmu
ANDERS významný nemecký kultúrnokritický a spoločenskokritický filozof, ktorý reflektoval predovšetkým atómové ohrozenie a možné zničenie ľudstva a bojoval proti nemu (Günther, 1902-1992)
ANODE anóda, po nemecky