Výsledky vyhľadávania pre nos medicinsky

AKRUM okrajová časť tela (nos, ucho, pera, prst), med.
ANDROPHILIA androfília, pohlavná náklonnosť k mužom, med.
ANEMPIRIA anempíria, málo znalostí získaných skúsenosťou (med.)
ANENERGIA anenergia, nezáujem, nečinnosť, neschopnosť reakcie, med.
ANGOR úzkosť, skľúčenosť (med.)
DE v skutočnosti, naozaj, určite (med.)
INKLINÁCIA náchylnosť k určitým chorobám, stavom alebo reakciám (med.)
STERILIZÁCIA zákrok na spôsobenie neplodnosti (biol., med.)