Výsledky vyhľadávania pre nositeľ Nobelovej ceny za chémiu

ALTMAN americký chemik a molekulárny biológ, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Sidney, *1939)
BUTENANDT nemecký biochemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Adolf, 1903-1995)
GRUBBS americký chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Robert Howard, *1942)
HEEGER americký chemik a fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Alan Jay, *1936)
HERSHKO izraelský biológ maďarského pôvodu, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Avram, *1937)
CHAUVIN francúzsky chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Yves, *1930)
SCHROCK americký chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Richard Royce, *1945)