Výsledky vyhľadávania pre nosno

BEARING nosnosť, po anglicky
DEADWEIGHT mŕtva váha, hrubá nosnosť lode
DEDVEJT nosnosť lode
DHAN široká arabská plachetnica s dvoma stožiarmi a lichobežníkovými plachtami nosnosti 150 až 200 ton
INTERKOM systém na dorozumievanie vo vnútri určitého priestoru, napríklad medzi posádkou lietadla alebo základňovou a prenosnou časťou prenosného telefónu
ORL ušno-nosno-krčná ambulancia
PORTABILITA prenosnosť počítačových programov
RATING nosnosť, po anglicky
TONÁŽ priestorový obsah lode, nosnosť lode, nosnosť v tonách
TONÁŽE nosnosti lodí