Výsledky vyhľadávania pre nový hud

AMBITUS rozsah hlasu alebo hudobného nástroja, tónový rozsah melódie
BALALAJKA ruský strunový hudobný nástroj
CIMBAL úderný strunový hudobný nástroj
CIN čínsky strunový hudobný nástroj
CITARA strunový brnkací hudobný nástroj
CITOL starší cirkevný hudobný nástroj (strunový)
ČELO violončelo, strunový hudobný nástroj
ČEMBALO strunový brnkací hudobný nástroj s klaviatúrou, klavičembalo, harpsichord
DIAPAZÓN v hudbe tónový rozsah hlasu alebo nástroja
GISSAR nubijský strunový hudobný nástroj