Výsledky vyhľadávania pre nov po anglicky

ADDISON anglický dramatik, politik, spisovateľ a novinár (Joseph, 1672-1719)
ADORE zbožňovať, po anglicky
AFFECT ovplyvňovať, po anglicky
ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
APPOINT menovať, po anglicky
APPOINT stanoviť, po anglicky
ARRANGE stanoviť, po anglicky
ASHEN jaseňový, po anglicky
ASSESS stanoviť, po anglicky
ASSIGN stanoviť, po anglicky