Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nuly

AORIST jednoduchý minulý čas slovies v niektorých jazykoch, jednoduchý slovesný útvar, zaniknutý gramatický tvar, slovesný tvar minulého deja, jednoduchý slovesný druh (minulý dej) (gram.), slovesný čas (lingv.)
BEZDUCHÝ nebožtík, neživý, umretý, zomrelý, zosnulý
BUJAN je bájny ostrov zo slovanskej mytológie, hlavne ruskej. Bujan tiež predstavuje druh protoindoeurópskeho záhrobia, raj, v ktorom prebývajú duše zosnulých a duše ľudí, ktorí sa ešte nenarodili.
BÝVALÝ minulý, niekdajší, pôvodný
DÁVNY dávno minulý
IGUANODON vyhynulý bylinožravý veľjašter druhu dinosaurov, ktorý žil v druhohorách v Afrike, bylinožravý dinosaurus
IMPERFEKTUM súminulý čas slovies
INTESTÁT zosnulý bez závetu
KATAFALK pódium pre vystavenie truhly so zosnulým
KLUMBÁRIUM iesto pre ukladanie urien s popolom zosnulých