Výsledky vyhľadávania pre nutit

COERCE donútiť, po anglicky
COERCE nútiť, po anglicky
COMPEL donútiť, po anglicky
COMPEL nútiť, po anglicky
DOHNAŤ donútiť, nabádať
DONÚTIŤ prinútiť, dohnať
FOIST vnútiť, po anglicky
FORCE donútiť, po anglicky
FORCE nútiť, po anglicky
FORCE vnútiť, po anglicky